كاركنان اداره ورزش و جوانان بر اين باورند كه:
  1. باید با استعانت از درگاه پروردگار يكتا براي گسترش تندرستي و پرورش جسم هر ايراني خدمت كنند و با حفظ عزت و كرامت درخواست كننده خدمات ورزشي ، مبناي ارزيابي برنامه ها و فعاليتهاي خود را رضايت مردم قرار دهند.
  2. گنجاندن ورزش به عنوان زمينه ساز سلامت و شادابي روح و جسم افراد جامعه در متن زندگي روزمره مردم تكليفي الهي است.
  3. بايد با فراگير كردن ورزش در سطح كشور، زمينه توسعه ارزشهاي اسلامي و فرهنگي، انسجام و همدلي را دربين افراد جامعه فراهم آورند.
  4. قهرمانان و پهلوانان ، الگوهاي ارزشي عملي و اخلاقي جامعه هستند و مظهر جوانمردي ، فتوت، عزت و اقتدار جامعه محسوب مي شوند.
  5. ارائه خدمات با رعايت نظم و انضباط ، آراستگي ، وقت شناسي، مسئوليت پذيري، قانونمداري و صداقت وظيفه ايشان است.
  6. مردم سرمايه اصلي سازمان محسوب مي شوند، نظريه ها و پيشنهادهاي سازنده ايشان به منزله ابزاري براي اصلاح امور است.
  7. درك صحيح اهداف سازمان و همسوئي كاركنان در مسير اهداف و اهتمام در جهت تحقق آنها از وظايف ايشان است.
 
 
روابط عمومی اداره ورزش و جوانان بروجرد
 

26 مهرماه روز تربیت بدنی و ورزش گرامی باد.
روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان بروجرد
تاریخ ایجاد:1397/07/23,11:18| نویسنده:پویا مرآت|